MATERIAALIPANKKI

Mikromuovit ympäristön saastuttajina - video

Tekijäorganisaatio(t)
RootEd / EduGems
Tekijä / tekijät:
Juntunen Marianne, Tolppanen Sakari
Sijainti (URL-osoite)
https://www.youtube.com/watch?v=KxTdG_Xvx6c&t=14s
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2018
Kuvaus
Yläkoulun ja lukion oppilaille tarkoitettu ratkaisukeskeinen video aihepiirin kokonaiskuvasta, jossa lopuksi haastetaan toimimaan.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku