MATERIAALIPANKKI

Ilmastonmuutoksen hillitseminen talouspoliittisin välinein

Tekijäorganisaatio(t)
Ilmastoraportti
Tekijä / tekijät:
Itkonen Juha
Sijainti (URL-osoite)
https://www.ilmastoraportti.fi/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus
Täs­sä ra­por­tis­sa esi­tel­lään il­mas­to­po­li­tii­kan hil­lin­nän vä­li­nei­tä tut­ki­mus­kir­jal­li­suu­den poh­jal­ta.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku