MATERIAALIPANKKI

Luontoaskel hyvinvointiin -toimintamalli

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen ympäristökeskus SYKE
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Luonnonvarakeskus
Tekijä / tekijät:
Koskela Iida-Maria, Aulake Marianne
Sijainti (URL-osoite)
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/luontoaskel_hyvinvointiin
Siirry materiaaliin   1
Liitemateriaalit

Luontoaskel hyvinvointiin -video

Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus
Luontoaskel hyvinvointiin on päiväkodeille suunnattu toimintamalli, joka edistää lasten elinikäistä terveyttä ja hyvinvointia, luo pohjan positiiviselle luonto- ja ruokasuhteelle sekä mahdollistaa laadukkaan oppimisen monipuolisten luonto- ja ruokakokemusten sekä ilon kautta. Tämä tapahtuu yhteistyössä päiväkodin, perheiden, ruoka- ja kiinteistöpalveluiden, kunnan toimijoiden ja muiden paikallisten kumppaneiden kanssa. Toimintamalli perustuu kestävään kehitykseen: tavoitteena on turvata sekä ihmisten että luonnon hyvinvointi kestävällä tavalla. Toimintamallista löytyy runsaasti käytännön vinkkejä oman päiväkodin luontoaskeliin!
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku