MATERIAALIPANKKI

Ekologiset kompensaatiot kannattaa ottaa käyttöön luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. SYKE Policy Brief.

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen ympäristökeskus SYKE
Sijainti (URL-osoite)
https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/SYKE_Policy_Brief_Ekologiset_kompensaati(52864)
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Englannin kielinen versio

Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus
SYKE Policy Brief -julkaisut ovat päättäjille ja asiantuntijoille suunnattuja kannanottoja, joissa esitetään tiiviissä ja hyvin perustellussa muodossa SYKEn näkemys ja suositukset jostain ajankohtaisesta kysymyksestä.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku