MATERIAALIPANKKI

Ilmastonmuutos ja etelän äänet

Tekijäorganisaatio(t)
FEE Suomi
Siemenpuu-säätiö
Tekijä / tekijät:
Reija Mikkola-Patriarca, Iitu Kiminki, Noora Ketolainen
Sijainti (URL-osoite)
https://ymparistoreportterit.fi/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus
Ilmastonmuutos ja etelän äänet -globaalikasvatushankkeen työpajoissa perehdytään Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteisiin – erityisesti ilmastonmuutokseen liittyviin kysymyksiin. Keskiössä ovat etelän ja pohjoisen väliset kytkökset, oikeudenmukaisuuskysymykset, suurten globaalien haasteiden aiheuttamat tunteet ja reaktiot sekä niiden vieminen toiminnaksi. Toiminnallisuutta kokonaisuuteen tuo ympäristöreportterit -videoprojekti, joka toteutetaan Siemenpuu -säätiön etelän hankekumppaneiden tuottamien videomateriaalien pohjalta.

Oppimiskokonaisuuden voi ottaa käyttöön tilaamalla kouluvierailun tai itsenäisesti valmiiden tuntisuunnitelmien ja materiaalien avulla. Kokonaisuuteen on hyvä varata aikaa vähintään kolme pitkää oppituntia. Kouluvierailuja on tarjolla tammi-maaliskuussa 2020 pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa. Ne ovat tilattavissa verkkosivuilta syksystä 2019 alkaen.

Voit myös poimia lyhyempiä tehtäviä materiaalipankistamme ja räätälöidä juuri teille sopivan kokonaisuuden!
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku