MATERIAALIPANKKI

Bussioppitunti

Tekijäorganisaatio(t)
Luontokoulu Kaisla / Lahden kaupunki
Tekijä / tekijät:
Marjamäki Emma
Sijainti (URL-osoite)
https://www.lahti.fi/tiedostot/bussioppitunti/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus
Bussikäyttöoppitunti on 2019 Lahdessa toteutettavaksi suunniteltu joukkoliikennekasvatustunti, mutta soveltaen sitä voidaan käyttää muissakin kunnissa. Tunnin tavoitteena on tutustuttaa oppilaan lähiliikennebussin käyttöön, jotta bussin käyttö olisi mahdollista heille. Taidot otetaan haltuun draamakasvatuksen keinoin, eläytymällä erilaisiin rooleihin bussin käyttäjinä. Tunti sisältää lyhyen aloitusluennon, draamatehtävän ja tehtävän purkamisen. Oppitunti voidaan toteuttaa yhteistyössä liikennöitsijän kanssa tilaamalla bussi koulun pihaan, järjestämällä opetustila vastaamaan bussin istumapaikoitusta tai jopa aidossa tilanteessa liikenteessä.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku