MATERIAALIPANKKI

VESIKRIISIESITE 2019

Tekijäorganisaatio(t)
Maan ystävät ry
Tekijä / tekijät:
Työryhmä Liisa Uimonen, Tanja Pulliainen, Tuuli Mäkinen, Sade Hiidenkari, Olli-Pekka Haavisto.
Sijainti (URL-osoite)
http://maanystavat.fi/sites/default/files/attachments/vesikriisi_esite_maan_ystavat_a5_web.pdf
Siirry materiaaliin   1
Liitemateriaalit

Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus
Julkisessa keskustelussa harvoin nousee esille, että on meneillään globaali makean verden kriisi, joka on kääntymässä katastrofiksi. Silloin harvoin, kun vesikysmyksiä käsitellään, puhutaan juomavedestä ja sanitaatiosta, tai jostain rajatusta alueesta.

Makean veden globaali kriisi ei kuitenkaan synny vettä juomalla, vaan tuotannossa. Samalla olennaista on, kuinka paljon makeaa vettä ihmiskunta kuluttaa kokonaisuudessaan, ja mistä tämä kulutus muodostuu.

Maan ystävien vuoden 2019 Vesikriisiesite avaa ongelmakokonaisuutta helposti ymmärrettävällä tavalla. Vuoden 2011 esitteestä saa täydentäviä lisätietoja.
Asiasanat
Julkaisumuoto
  • Muu: tiivis esite aiheesta

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku