MATERIAALIPANKKI

Ilmastonmuutoksen vaikutukset keskeisiä Itämeren suojelussa

Tekijäorganisaatio(t)
Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto LOIMU ry
Sijainti (URL-osoite)
https://www.loimu.fi/lehti/artikkelit/2018/6/Ilmastonmuutoksen_vaikutukset_keskeisia_Itameren_suojelussa
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2018
Kuvaus
Ajankohtaista taustatietoa opettajille ja yläkoulun/lukion opiskelijoille sekä aikuiskasvatukseen: "Ilmastonmuutoksen vaikutus Itämereen nousee vahvasti esille, kun kesällä alkaneella Suomen Helcom-puheenjohtajakaudella lähdetään uudistamaan Itämeren suojeluohjelmaa, Baltic Sea Action Plania (BSAP). Suojeluohjelman toisena painopisteenä on Itämereen valuvan ravinnekuormituksen vähentäminen sekä ravinteiden kierrätys."
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku