MATERIAALIPANKKI

Seikkailu lähimetsässä

Tekijäorganisaatio(t)
Vanajavesikeskus
Lasten Liikunnan Tuki ry
Tekijä / tekijät:
Kontio Heidi ja Niskanen Minna
Sijainti (URL-osoite)
https://www.vanajavesi.fi/2018/wp-content/uploads/2019/07/Seikkailu-l%C3%A4hiluonnossa-tuokiokortti.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus
Toimintatuokiokortti sisältää ohjeet toiminnallisen metsäseikkailun valmisteluun ja toteutukseen. Retken alussa oppilaille jaetaan seikkailijapassi, jossa on suoritettavat rastitehtävät ja johon he ratkaisevat salakirjoitusviestin. Koulun lähiympäristössä tehdään luontoretki rasteineen, otetaan vesinäytteitä lähirannassa ja mikroskopoidaan näytteitä luokassa. Lopuksi hienoin retkimuisto kuvataan kehystettynä. Tavoitteena on 1) tutustua omaan lähiluontoon, saada elämyksellisiä kokemuksia ja vahvistaa luontosuhdetta, 2) oppia luonnosta ja paikalliskulttuurista, 3) oppia retkeilyn perusteita ja luonnontutkimusvälineiden käyttöä.

Kesto: 3,5 h
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku