MATERIAALIPANKKI

Miten auttaa lapsia unohtamaan hyönteispelkonsa?

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen luontokeskus Haltia / Metsähallitus
Tekijä / tekijät:
Get the Kids Outside, käännös ja taitto: Kvarkens naturskola (Natur och Miljö), Haltian luontokoulu
Sijainti (URL-osoite)
https://haltia.com/luontokoulu/ohjaajan-tukimateriaalit/
Siirry materiaaliin   2
Liitemateriaalit

Ruotsinkielinen versio

Englanninkielinen alkuperäisversio, Get the Kids Outside Facebook -sivusto

Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus
Vinkkejä siihen, miten auttaa lapsia voittamaan hyönteispelkonsa käsittelemällä asiaa eri tavoin. Alkuperäinen englanninkielinen teksti on Get the Kids Outside - Facebook-sivuston laatima ja se on käännetty luvalla. Käännösidea ruotsiksi on Kvarkens naturskolan ja taittopohjan laati Natur och Miljö. Haltian luontokoulu käänsi materiaalin suomeksi. Saat jakaa materiaalia edelleen, kunhan säilytät sen alkuperäisessä muodossaan.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku