MATERIAALIPANKKI

Evoluutiopajat - Opetusmateriaaleja evoluutiosta ja luonnon monimuotoisuudesta tieteen ja taiteen keinoin

Tekijäorganisaatio(t)
Jyväskylän Yliopisto / Evoluutiopajat
Tekijä / tekijät:
Casková Michaela, Hirvonen Tiina Arjukka, Käppi Anu, Lindstedt-Kareksela Carita, Margus Aigi.
Sijainti (URL-osoite)
https://www.evolutioninaction.fi/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus
Evoluutiopajat on kehitetty yhteistyössä ekologian ja evoluutiobiologian alan tutkijoiden ja taidekasvattajien kesken. Materiaalit on tarkoitettu kasvattamaan lasten ja nuorten ymmärrystä evoluutiosta ja siitä kuinka ihmiset vaikuttavat ekologisiin ja evolutiivisiin prosesseihin. Opetusmateriaalit sivustolla ovat ilmaisia. Tarjolla on johdantoluentoja, erillisiä harjoitteita ja pelejä, etäopetusmateriaalia sekä pidempiä työpajakokonaisuuksia, niin suomeksi kuin englanniksikin. Harjoitteet ja työpajat ovat muokattavissa käytettävissä olevan tuntimäärän tai osallistujien iän mukaan, tai omiin opetustarkoituksiin soveltuviksi.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku