MATERIAALIPANKKI

Luontopääoma hupenee - suunnanmuutokseen on keinoja; Näkökulmia ympäristöpolitiikkaan/ SYKE POLICY BRIEF/ 28.3.2019

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen ympäristökeskus SYKE
Tekijä / tekijät:
Raunio Anne, Jäppinen Jukka-Pekka, Ahlroth Petri, Kostamo Kirsi, Mykrä Heikki
Sijainti (URL-osoite)
https://issuu.com/suomenymparistokeskus/docs/syke-pb_uhanlaisuus_03-2019_150
Siirry materiaaliin   2
Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus
Suomen luonto köyhtyy edelleen: eliölajeista 12% ja luontotyypeistä 48 % on uhanalaisia. Luontoa on kuitenkin mahdollista hyödyntää kestävästi ja siten turvata ihmisen hyvinvointi. Ratkaisut on suunniteltava niin, että ne tukevat sekä monimuotoisuuskadon että ilmastonmuutoksen torjuntaa. Uutta tutkimustietoa.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku