MATERIAALIPANKKI

Luonnonhoito kotoutumisen tukena – Opas toimijoille

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri ry, Kotouttavaa luonnonhoitoa Pirkanmaalla -hanke
Tekijä / tekijät:
Hämäläinen Sari, Pietarinen Ritva, Salminen Mari, Ylönen Niina Riikka
Sijainti (URL-osoite)
https://www.sll.fi/pirkanmaa/2019/05/03/luonnonhoito-kotoutumisen-tukena-opas/
Siirry materiaaliin   1
Liitemateriaalit

Englanninkielinen versio

Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus
Työkalu ohjaa eteenpäin kotoutumista tukevassa luonnonhoidossa ja luonnon hyödyntämisessä. Käytännönläheistä tietoa luonnonhoidosta ja -suojelusta, jokamiehenoikeuksista, luontokotoutuksesta, oman hankkeen käynnistämisestä ja tapahtuman järjestämisestä sekä luontokohteen jatkohoidosta. Paljon linkkejä lisälähteisiin sekä vinkkejä toimintaan. Opas on päivitetty vuonna 2020.
Asiasanat
Julkaisumuoto
  • Muu: Opas, pdf-muoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku