MATERIAALIPANKKI

Avoimen ympäristötiedon hakeminen Suomen ympäristökeskuksen järjestelmästä

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen ympäristökeskus SYKE
Tekijä / tekijät:
Jari Silander
Sijainti (URL-osoite)
http://www.syke.fi/download/noname/%7BB632C46D-C129-4707-BE09-0E3B52301300%7D/139184
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Ohjeen avulla opit hakemaan avointa vedenlaatutietoa Suomen ympäristökeskuksen rekisteristä.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) avoin tieto löytyy internet osoitteesta
http://www.syke.fi/fi-FI/Avoin_tieto. SYKE tarjoaa avointa dataa ja tietoa kestävän ympäristön ja yhteiskunnan rakentamiseen. Tietoja on saatavilla mm. pinta- ja pohjavesistä, Itämerestä, ympäristön kuormituksesta ja häiriötekijöistä, arvokkaista luonnonympäristöistä, maanpeitteestä ja rakennetusta ympäristöstä.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku