MATERIAALIPANKKI

Kysy ilmastosta -palvelu

Tekijäorganisaatio(t)
Ilmatieteen laitos
Helsingin yliopisto
Tekijä / tekijät:
Makkonen Risto, Riuttanen Laura, Santala Marianne, Sihto-Nissilä Sanna-Liisa, Tuomenvirta Heikki, Luhtala Sanna
Sijainti (URL-osoite)
https://www.kysyilmastosta.fi/
Siirry materiaaliin   3
Liitemateriaalit

Englanninkielinen versio

Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus
KysyIlmastosta.fi -palvelussa voi kysyä mitä tahansa ilmastosta, ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista, ilmastojärjestelmän toiminnasta tai muuten vain ilmastoon liittyvistä aiheista. Palvelu etsii asiantuntijoita ja tutkijoita vastaamaan suoraan kysymyksiin! Kysymyksiä voi äänestää, ja palvelu pyrkii löytämään vastauksia suosituimpiin kysymyksiin.

Asiantuntijoiden valitsemista kysymyksistä tehdään myös uutta tiedettä. Tutkimus suunnitellaan sivustolla käyttäjien ja asiantuntijoiden yhteistyönä. Tutkijat käyttävät oikeita tieteen työkaluja (esim. ilmastomalleja) vastatakseen yhdessä muodostettuihin tutkimuskysymyksiin.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku