MATERIAALIPANKKI

Opettajan opas ilmastonmuutokseen, ilmastoviestintään ja vastamainostyöpajan ohjaamiseen

Tekijäorganisaatio(t)
Biologian ja maantieteen opettajien liitto, BMOL ry
Tekijä / tekijät:
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry
Sijainti (URL-osoite)
https://peda.net/yhdistykset/bmol-ry/oppimateriaalit/iel/oppimateriaalit?session-tdid=c128b715-efdc-4690-999a-e135384f1d64
Siirry materiaaliin   2
Julkaisuvuosi
2019
Kuvaus
Oppaan tarkoituksena on tukea aineopettajia ilmastoaiheen käsittelemisessä koulussa. Materiaali tarjoaa taustatietoa ilmastonmuutoksesta, kuluttajakansalaisten roolista sen ratkaisemisessa ja aiheen käsittelystä mediassa. Voit hyödyntää taustatietoa itsellesi tai monistaa sopivista osista kopioita oppilaille. Lisäksi esitellään vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa ilmastoaiheinen vastamainostyöpaja (kesto väh. 120 min.) ja aiheeseen liittyvä monialainen oppimiskokonaisuus.

Materiaali on tuotettu Ilmastoterveisiä Etelästä -hankkeessa.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku