MATERIAALIPANKKI

Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspeli

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Nuori Yrittäjyys ry
Omnia
Sakky
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
Tekijä / tekijät:
Nevala Heli-Maija, Rossi Niina
Sijainti (URL-osoite)
https://circula.fi/
Siirry materiaaliin   2
Julkaisuvuosi
2018
Kuvaus
Circula Kiertotalous- ja yrittäjyyspelissä opitaan kiertotaloutta ja yrittäjyyttä pelillisesti. Pelin lähtökohtia ovat pelaajien taidot ja vahvuudet sekä ylijäämäresurssit. Yritystiimit kehittävät omien voimavarojensa ja saatavilla olevien resurssien pohjalta kannattavaa liiketoimintaa käyttäen luonnonvaroja kekseliäästi ja kestävästi. Samalla ratkotaan sosiaalisia tai ympäristöongelmia. Pelin yllätykset ohjaavat tiimit tekemään yhteistyötä keskenään. Kohderyhmänä ovat ammatilliset oppilaitokset ja lukiot, mutta peli sopii myös peruskoulun 9. lk ja amk-opiskelijoille sekä aikuisryhmille. Peli on maksuton ja tulostettavissa circula.fi -sivulta. Kieliversioina suomi, selkokieli, ruotsi ja englanti.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku