MATERIAALIPANKKI

Ota iisisti - kampanja ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta

Tekijäorganisaatio(t)
Luonnonvarakeskus
Tekijä / tekijät:
Hartikainen, Hanna; Pulkkinen, Hannele; Katajajuuri Juha-Matti
Sijainti (URL-osoite)
https://mappa.fi/user_content/a2093d73ecb28ebb739b72fa13c80f36565a49ae
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Materialet på svenska

Video 1

Video 2

Tiiviit viestit perusteluineen ympäristöystävällisemmän ruokavalion puolesta

Kampanjan taustat ja esittely ppt

Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus
Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden tuottama viestintämateriaali viestintätoimiston viimeistelemänä. Sisältää nettisivuilla olevat 4 infograafia, flyerin ja julisteen (myös ruotsiksi). Lisäksi nettisivuilta löytyy linkki taustoittavaan kalvosarjaan lähteineen ja viitteineen, joista voi hakea lisämateriaalia, ja kalvosarjalla myös linkit kahteen julkaistuun videoon. Materiaalit tuotettiin facebookissa (Luken ja MMM:n facebook-sivuilla) toteutetun kuluttajakampanjan (2016-2017) tueksi, kuitenkin ajatuksena myös jatkokäyttö mm. opetusmateriaalina. Hankkeen rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku