MATERIAALIPANKKI

Kulttuuriympäristö tutuksi - työpaja kulttuuriympäristön historiasta, muutoksesta ja tulevaisuudesta

Tekijäorganisaatio(t)
Maa- ja kotitalousnaiset
Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savo
Keski-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Keski-Suomi
Kulttuuriympäristö näkyväksi KYNÄ -hanke
Tekijä / tekijät:
Koskela Kirsi
Sijainti (URL-osoite)
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/kulttuuriymparisto_tutuksi_-tyopaja.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2018
Kuvaus
Työpajan tavoitteena on, että oppilas oppii ymmärtämään mitä kulttuuriympäristöt ovat sekä miten ja miksi maisemat muuttuvat. Tehtävien kautta havainnoidaan ympäristössä tapahtuneita muutoksia, ihmisen toiminnan jälkiä sekä hahmotetaan maiseman kerroksellisuutta. Työpaja kehittää oppilaiden havainnointi-, kartanluku- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kannustaa itsenäiseen ajatteluun ja ideointiin.
Kohderyhmät
Työpaja soveltuu 5–6 -luokkalaisten ympäristöopin ja historian opetukseen.
Kesto
Kaksi oppituntia. Työpajan kestoa pystyy muokkaamaan työpisteiden määrää tai yhdellä pisteellä käytettyä aikaa muuttamalla.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku