MATERIAALIPANKKI

Veden kierto ja vesihuolto Tampereella

Tekijäorganisaatio(t)
Ekokumppanit Oy / Ympäristötietokeskus Moreenia
Tampereen Vesi
Tekijä / tekijät:
Huhta Matti, Mustaniemi Liisa, Kettunen Riitta
Sijainti (URL-osoite)
http://www.tampere.fi/vesi/tampereenvesi/opetusmateriaali.html
Siirry materiaaliin   1
Julkaisuvuosi
2017
Kuvaus
Veden kierto ja vesihuollon perusasiat hauskana ja visuaalisena esityksenä. Luonnossa tapahtuvaan veden kiertoon löytyy opetusmateriaalia, mutta vesihuoltojärjestelmää ei juuri esitellä, etenkään paikallisesti. Tampereen Veden toteuttamassa Prezi-esityksessä nämä kulkevat käsi kädessä. Oppilaat voivat käydä esityksen joko opettajan johdolla tai itsenäisesti läpi. Materiaali vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

- mistä tulee Tampereen ja lähikuntien juomavesi?
- mihin käytämme vettä?
- miten vesi saadaan liikkumaan ylimpään asuinkerrokseen?
- mitä jäteveden puhdistamolla tapahtuu?
- mikseivät järvet tyhjene, kun niistä otetaan vettä?
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Pirkanmaa

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku