MATERIAALIPANKKI

Ellan eväät: uhanalaiset kalalajit

Tekijäorganisaatio(t)
Ekokumppanit Oy / Ympäristötietokeskus Moreenia
Kuutiomedia
Sijainti (URL-osoite)
http://www.youtube.com/watch?v=cY5RmliKvw0&list=PLlybHYWrtLAehkB24FFun0820AVhzh5Lx
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2012
Kuvaus
Videolla käydään Ellan kanssa ravintolassa ja pohditaan, mitä kalalajeja meidän tulisi suosia ja mitä välttää ruokalautasellamme. Oikeilla valinnoilla voimme vaikuttaa kalakantojen kestävyyteen.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku