MATERIAALIPANKKI

Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki

Lajikortit_selkärangattomat

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen ympäristöopisto SYKLI
Liikkuva koulu
Ulkoluokka-hanke
Ulos oppimaan Kuopiossa -hanke
Tekijä(t)
Meri Elonheimo, Anna Kettunen, Aulikki Laine
Sijainti (URL-osoite)
http://ulkoluokka.fi/wp-content/uploads/2016/09/Lajikuvat_OTOKAT_8021_09_2017.pdf
Siirry materiaaliin   1
Julkaisuvuosi
2017
Kuvaus
Lajikortit on tehty tueksi lajiopetukseen ja toiminnalliseen ulkona oppimiseen. Lajikorttitehtäviä löytyy ulkoluokka.fi sivuilta materiaalit-osiosta. Korttien kuvat ovat piirtäneet Milja Laine ja Laila Nevakivi.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta
Ympäristön tila
Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku