MATERIAALIPANKKI

Miksi ja miten jätevettä puhdistetaan?

Tekijäorganisaatio(t)
StarT
Sijainti (URL-osoite)
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/11/Miksi-ja-miten-j%C3%A4tevett%C3%A4-puhdistetaan.pdf
Siirry materiaaliin   5
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Puhdas vesi on terveyden elinehto ja täten myös yksi
tärkeimmistä luonnonvaroista. Puhtaan veden saanti on
meille arkipäiväinen asia, mutta laajemmin tarkasteltuna
noin 470 miljoona ihmistä elää vakavasta veden pulasta
kärsivillä alueilla. Myös jäteveden käsittelyssä tulee olla
tarkkana. Saastunut vesi vahingoittaa sekä ihmisiä että
ympäristöä.
Tällä sivustolla tarkastellaan, miten jätevettä voidaan
puhdistaa. Lisäksi sivulta löytyy työohje aiheen
ongelmalähtöiseen käsittelyyn. Työohjeesta on
tehty myös video.

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku