Kosmetiikan kemiaa

Tekijäorganisaatio(t)
StarT
Tekijä(t)
Kousa Päivi
Sijainti (URL-osoite)
https://www.kosmetiikankemiaa.com/
Siirry materiaaliin   2
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Sivusto kertoo kosmetiikasta kemian ja kestävän kehityksen
näkökulmasta. Se sisältää myös kemian opetukseen
suunnattuja valmiita kokeellisia töitä ja tehtäviä
ratkaisuineen. Sivustolla voit myös kysyä asiantuntijalta
lisätietoa kosmetiikasta tai sen opettamisesta.

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta
Ympäristön tila
Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku