Kestävää paperia

Tekijäorganisaatio(t)
StarT
Sijainti (URL-osoite)
http://www.kemianluokka.fi/files/uudet/kestavaa_paperia_opettaja.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Tämä lehtinen on tarkoitettu opettajille ja siinä on kuvattuna
lukion kemian opetukseen sopivia sisältöjä paperin
ominaisuuksista, mahdollisuuksista ja valmistuksesta
kestävän kehityksen näkökulmasta, sekä esitetty aiheesta
tutkimuksellisia oppilastyöesimerkkejä. Tarkoituksena on vastata tarpeeseen tukea oppilasta
käyttämään kemiallista tietoa kuluttajana terveyden ja
kestävän kehityksen edistämisessä sekä osallistuttaessa
luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun
ja päätöksentekoon paperiteollisuuden kontekstissa.

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta
Ympäristön tila
Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku