MATERIAALIPANKKI

Öljyonnettomuus

Tekijäorganisaatio(t)
StarT
Sijainti (URL-osoite)
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/%C3%96ljyonnettomuus.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Öljyonnettomuustyössä tutustutaan ympäristökatastrofiin
simuloimalla öljyonnettomuutta laboratorio­olosuhteissa.
Vadista tulee meri ja oppilas saa taitella foliosta oman
tankkerinsa, joka törmää lopulta kivikkoon. Sen jälkeen
aletaan torjua mereen valunutta öljyä eri tavoin. Työ
soveltuu erityisen hyvin ensikosketuksiksi kemiaan. Sen
sisältö on keskeistä paitsi kemian, niin myös
ympäristökasvatuksen näkökulmasta. Aihe on aina
ajankohtainen ja hyvin tärkeä. Työssä lähestytään
öljyonnettomuutta tutkimuksellisesti.

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku