MATERIAALIPANKKI

Hiilivoima ja happamat sateet

Tekijäorganisaatio(t)
StarT
Sijainti (URL-osoite)
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Hiilivoima-ja-happamat-sateet.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Työssä oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat kokeen, jossa
mallinnetaan kivihiilen palamista laboratoriossa ja tutkitaan
polttamisen suhdetta happamiin sateisiin. Tutkimukset
tehdään pH­antureilla, mittausautomaation avulla. Työohje
on suunniteltu CombLab ­projektissa.

StarT tarjoaa tukea luma-aineiden projektioppimiseen ja palkintoja parhaille projekteille. www.start.luma.fi
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku