MATERIAALIPANKKI

Biomuovia tärkkelyksestä

Tekijäorganisaatio(t)
StarT
Tekijä / tekijät:
Rantaniitty Toni
Sijainti (URL-osoite)
http://start.luma.fi/wp-content/uploads/2017/06/Biomuovia-t%C3%A4rkkelyksest%C3%A4.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Työssä valmistetaan biomuovia maissi­- tai
perunatärkkelyksestä. Yläkoululaisten kanssa käydään
teoria ryhmän taitotasosta riippuen joko käymällä läpi
tärkkelyksen pilkkoutuminen pienemmiksi sokereiksi
lämmön ja happamuuden vaikutuksesta tai voidaan puhua
yleisesti depolymeraatiosta polymeraation vastakohtana.
Kokeellinen työ suoritetaan joko kemikaaleilla tai
kemikaaleilla/elintarvikkeilla.
Lukiotasolla katsotaan, millaisia tärkkelysmolekyylin
rakennetta koossa pitävät molekyylit ovat ja miten ne
muuttuvat depolymeraatiossa. Lisäksi lukiolaiset voivat
suorittaa kokeen joko yläkoulun ohjeiden mukaisesti tai
tutustua refluksointimenetelmään.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku