MATERIAALIPANKKI

Talviseuranta

Tekijäorganisaatio(t)
Luonto-Liitto ry
Tekijä / tekijät:
Luonto-Liitto ry, Suomen ympäristökeskus
Sijainti (URL-osoite)
http://talviseuranta.fi/
Siirry materiaaliin   4
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Talviseuranta kutsuu havainnoimaan talven etenemistä tarkkailemalla lumen ja jään muutoksia sekä talvella esiintyviä eläinlajeja. Havainnot kerätään tutkimuskäyttöön, ja kampanjaan osallistumalla voit auttaa tutkimaan ilmastonmuutoksen vaikutusta pohjoiseen talveen. Talviseuranta on tarkoitettu ihan kaikille luonnosta kiinnostuneille ikään katsomatta.

Talviseuranta sopii mainiosti osaksi opetusta. Talvisia havainnointiretkiä tai lumen ja jään kansalaishavainnointia voi tehdä yhdessä luokan tai ryhmän kanssa. Talviseuranta tarjoaa myös konkreettisen lähestymistavan ilmasto-opetukseen. Talvea havainnoimalla voitte tutustua siihen, miten Suomen talvi on muuttunut ilmastonmuutoksen seurauksena ja minkälaisia muutoksia on ennustettu tuleville vuosille.

Talviseurannan opetus ja kasvatusmateriaalien avulla voitte tutustua talviseurannan lajeihin ja lumen ja jään ilmiöihin myös luokassa ennen tai jälkeen ulkona tapahtuvan havainnoinnin ja retkeilyn.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku