MATERIAALIPANKKI

Kekri - perinteinen syys- ja sadonkorjuujuhla

Tekijäorganisaatio(t)
Talonpoikaiskulttuurisäätiö
Tekijä / tekijät:
Saurama, Anna
Sijainti (URL-osoite)
http://www.kekri.fi/
Siirry materiaaliin   2
Julkaisuvuosi
2013
Kuvaus
Kekri on halloweenin kotoinen serkku. Talonpoikaiskulttuurisäätiön laaja verkko-opetusmateriaali tuo kekrin tähän päivään. Se sisältää omat kokonaisuutensa varhaiskasvatukselle, peruskoulun ala- ja yläkouluille sekä lukiolle.

Opetusmateriaalista löytyy esimerkiksi eri oppiaineille suunnattuja tuntisuunnitelmia sekä kekriprojekti, joka on oppiaineita integroiva monialainen oppimiskokonaisuus. Kekriprojekti edistää ekososiaalista sivistystä, kulttuurista osaamista sekä kestävää elämäntapaa ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Oppisisältöön kuuluu mm. vuodenkierto, viljely, ruoan alkuperä sekä eurooppalainen kulttuuriperintö ja -maantiede.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku