MATERIAALIPANKKI

Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki

Aistit avoinna -peli

Tekijäorganisaatio(t)
Turun kaupunki, TOP-keskus
VALONIA - Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus
Tekijä(t)
Auvinen Susanna, Hirvensalo Virpi
Sijainti (URL-osoite)
http://www.paikkaoppi.fi/fi/aistit-avoinna/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2017
Kuvaus
Peli sopii alakouluun eri oppiaineisiin, esimerkiksi ympäristöoppiin, liikuntaan ja kuvataiteeseen. Helpon pelin avulla tutustutaan omaan lähiympäristöön eri aistein. Samalla voidaan harjoitella oman tiedon tallentamista kartalle esimerkiksi PaikkaOpin mobiilisovelluksella. Kielet voi integroida mukaan kirjoittamalla kuvauksia aistittavista kohteista kartalle kuvan yhteyteen.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta

Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku