MATERIAALIPANKKI

Kulttuuriympäristökasvatus

Tekijäorganisaatio(t)
Kauhajoen kaupunki
Tekijä / tekijät:
Nina Jolkkonen-Porander
Sijainti (URL-osoite)
https://peda.net/hankkeet/hyyp%C3%A4njokilaakso
Siirry materiaaliin   1
Julkaisuvuosi
2017
Kuvaus
Materiaali sisältää tekstejä, tehtäviä, digipelejä ja retkipaketteja. Sen tavoitteena on tutustua kulttuuri- ja kulttuuriympäristö -käsitteisiin, syventää tietoisuutta omasta kulttuuriympäristöstä sekä lisätä oman kulttuuriympäristön arvostamista. Materiaalissa pohditaan, miten luonnon-olosuhteet, asutus ja elinkeinot ovat kytköksissä toisiinsa. Tehtävät ohjaavat tiedostamaan, mikä asuinympäristössämme on tärkeää ja arvokasta sekä ymmärtämään, että kulttuurimaisema muuttuu koko ajan elinkeinojen, asumisen ja yhteiskunnan muuttuessa. Erityiskohteeksi on valittu Hyypänjokilaakson kulttuurimaisema sen sisältämien erityisten arvojen vuoksi.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku