MATERIAALIPANKKI

Ilmastonmuutos matematiikan opetuksessa

Tekijäorganisaatio(t)
Open ilmasto-opas
Tekijä / tekijät:
Sipari Pinja
Sijainti (URL-osoite)
http://openilmasto-opas.fi/matematiikka/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus
Matemaattinen osaaminen on välttämätöntä niin ilmastonmuutostiedon tuottamisessa, kuin sen ymmärtämisessäkin. Jotta erilaiset toimijat voivat ymmärtää ilmiötä ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun aiheesta, on heillä oltava matemaattista osaamista. Matematiikan opetus on siis merkittävässä roolissa ilmastonmuutos -ilmiön syvällisessä ymmärtämisessä ja ilmastoystävällisen maailman rakentamisessa kasvattaen oppilaista kriittisesti ajattelevia, aktiivisia kansalaisia tai tutkijoiden alkuja.

Materiaali kuvaa ilmastonmuutoksen juuri matematiikan näkökulmasta ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku