MATERIAALIPANKKI

Ilmastonmuutos maantieteen opetuksessa

Tekijäorganisaatio(t)
Open ilmasto-opas
Tekijä / tekijät:
Sipari Pinja
Sijainti (URL-osoite)
http://openilmasto-opas.fi/maantiede/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus
Tässä tekstissä on nostettu esiin kolme osa-aluetta, joissa maantieteellä on holistisen näkökulmansa ohella erityistä annettavaa ilmastokysymysten ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. Ne ovat ilmiön vaikutusten alueellisuus, yhdyskuntasuunnittelu ilmastovaikuttamisen keinona ja paikkatieto ilmastokysymysten ymmärtämisen ja ratkaisemisen apuvälineenä.

Materiaali kuvaa ilmastonmuutoksen juuri maantieteen näkökulmasta ja tarjoaa lisäksi kuvamateriaalia, sekä aihepiiriin sopivia tehtäväideoita.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku