MATERIAALIPANKKI

Ilmastonmuutos filosofian opetuksessa

Tekijäorganisaatio(t)
Open ilmasto-opas
Tekijä / tekijät:
Pinja Sipari
Sijainti (URL-osoite)
http://openilmasto-opas.fi/filosofia/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus
Ilmastonmuutos on monitieteinen ongelma, jonka syyt, seuraukset ja ratkaisumallit muodostavat kokonaisuuden, jonka yhtä tärkeitä osia ovat luonnontieteelliset, yhteiskuntatieteelliset, humanistiset, moraaliset, tekniset ja taiteelliset näkökulmat. Siksi se on aihepiirinä lähes ehtymätön sammio myös filosofiselle pohdiskelulle. Luonnontieteen tutkijat ovat ymmärtäneet ilmastonmuutos-ilmiön olemassaolon jo yli sata vuotta, mutta varsinaisen ilmastonmuutoksen filosofian voidaan katsoa syntyneen vasta 1990-luvulla.

Materiaali tarjoaa aiheeseen seitsemän näkökulmaa, sekä niihin liittyviä kysymyksiä.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku