MATERIAALIPANKKI

Ekosysteemipalvelut - aineistokokonaisuus yläkoululaisille ja lukiolaisille

Tekijäorganisaatio(t)
Metsähallituksen luontopalvelut
Sijainti (URL-osoite)
http://www.eraluvat.fi/erareppu/erakasvatus/erakummi/opetusmateriaali.html
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Ekosysteemipalvelut-aineistokokonaisuus koostuu yhdeksästä eritasoisesta tehtävästä, jotka muodostavat kokonaisuuden. Tehtävien kautta oppilaille tulevat tutuksi ekosysteemipalvelut ja niiden merkitys. Tehtävät on suunniteltu siten, että ne voi tehdä ulkona.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku