MATERIAALIPANKKI

Veden eliöihin liittyvää opetusmateriaalia

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskukset
Ekopaku-hanke
Lintulahdet Life -hanke
Espoon kaupungin ympäristökeskus / Villa Elfvikin luontotalo
Tekijä / tekijät:
Laine Aulikki, Hiltunen Pauliina, Vappu Ormio
Sijainti (URL-osoite)
https://www.luontokoulut.fi/download/ekopaku_mappa-materiaalit/Vesiaiheen-opetuksen-suunnittelua-Ekopakussa.pdf
Siirry materiaaliin   2
Liitemateriaalit

Veden laadun tutkimukset

Vesien selkärangattomat

Vesieläinten tutkimista ja digikuvausta

Ihminen ja vesi

Vesikasvit

Vesilinnut

Vesieliöiden ravintoverkko

Ravintoverkko -lomake

Kosteikkokortit -ohje

Kosteikkokortit linnut 1

Kosteikkokortit linnut 2

Kosteikkokortit nisäkkäät, sammakot, matelijat, kalat

Kosteikkokortit hyönteiset, hämähäkit, nilviäiset

Kosteikkokortit kasvit, plankton

Julkaisuvuosi
2014
Kuvaus
Sivulla on veden elämään liittyviä opetusohjelmia liittyen veden laatuun ja monenlaisiin veden eliöihin. Mukana on printattavat materiaalit, mm. kosteikkokortit, joita voi käyttää veteen liittyvien ravintoverkkojen opiskelussa.
Opetusohjelmat
VEDEN LAADUN TUTKIMUKSET
VESIEN SELKARANGATTOMAT
VESIELAINTEN TUTKIMISTA JA DIGIKUVAUSTA
IHMINEN JA VESI
VESIKASVIT
VESILINNUT
VESIELIOIDEN RAVINTOVERKKO

Opetusohjelmien liitteet
ravintoverkko-lomake
Lintulahdet Life-hankkeessa tuotetut kosteikkokortit
- kosteikkokortit ohje
- kosteikkokortit linnut 1,2
- kosteikkokortit nisäkkäät, sammakot, matelijat, kalat
- kosteikkokortit hyönteiset,hämähäkit,nilviäiset
- kosteikkokortit kasvit,plankton

Vesiaiheen opetuksen suunnittelua
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku