MATERIAALIPANKKI

Ulkona oppimisen, ympäristökasvatuksen ja kestävän elämäntavan materiaalipankki

Maakasvatus - uusi alku

Tekijäorganisaatio(t)
Elontila (ET) Ay
The Instititute for Earh Education
Tekijä(t)
Matre Steve Van
Sijainti (URL-osoite)
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2010
Kuvaus
Maakasvatus tarjoaa kokonaisvaltaisen näkökulman ympäristökasvatukseen.
Maakasvatus on löytöretki elämän oivaltamiseen ja uuden elämäntavan omaksumiseen.
Sen avulla ihmisten tiedolliset ja tunneperäiset suhteet maapallon eliöyhteisöihin
ja elämää ylläpitäviin järjestelmiin kasvavat.

Maakasvatus pyrkii auttamaan ihmisiä muovaamaan itselleen sellaisen elämäntavan,
että heidän vaikutuksensa maapallon eliöyhteisöihin ja järjestelmiin
vähenee joka koituu kaikkien maapallon eliöiden hyväksi. Uusi alku -kirjassa
esitetään maakasvatuksen lähtökohdat ja keskeiset periaatteet ja menetelmät.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta
Ympäristön tila
Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksullista
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku