MATERIAALIPANKKI

Maakävelyt

Tekijäorganisaatio(t)
Elontila (ET) Ay
The Instititute for Earh Education
Tekijä / tekijät:
Steve Van Matre, Hoessle Kirk
Sijainti (URL-osoite)
http://www.elontila.fi/p/asiantuntijapalvelut.html
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2001
Kuvaus
Teoksessa on kaksi osaa: Luonnon taikaa ja luminen maakävely

Maakävely on luonnon ihmeisiin ja monivivahteisuuksiin tutustuttava elämyksellinen seikkailu. Se on helppo ja virkistävä tapa tutustua luontoon. Maakävelyllä pääpaino on aistien herkistämisessä ja havaintoherkkyyden kasvattamisessa.

MAAKÄVELYT on käytännönläheinen menetelmäopas omien luontoretkien toteuttamiseen. Se sisältää ohjeita eri vuodenaikoina toteutettavien maakävelyjen toteuttamiseen.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksullista
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku