MATERIAALIPANKKI

Maailma 2030

Tekijäorganisaatio(t)
Ulkoasiainministeriö, kehitysviestinnän yksikkö
Tekijä / tekijät:
Ulkoministeriö, kehitysviestinnän yksikkö
Sijainti (URL-osoite)
http://maailma2030.fi/
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Ruotsinkielinen sisältö

Julkaisuvuosi
2015
Kuvaus
Maailma 2030 -aineisto on tarkoitettu peruskoulun ja lukion opetuksessa käytettäväksi. Sivustolla on tietoa globaaleista kehityskysymyksistä, Suomen kehitysyhteistyöstä ja kestävän kehityksen tavoitteista.

Aineisto kutsuu pohtimaan kehityskysymyksiä sekä kehitysyhteistyön keinoja, haasteita ja onnistumisia kahden esimerkkimaan Kenian ja Vietnamin sekä niissä asuvien nuorten, Naomin ja Dain arjen kautta.

Aineisto sopii käytettäväksi useiden eri aineiden oppitunneilla, kun aiheena on mm. tulevaisuus, kestävä kehitys tai aktiivinen kansalaisuus. Maailma 2030 -aineistoa voi hyödyntää myös projektitöiden ja koko koulun teemapäivien innoittajana.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku