MATERIAALIPANKKI

Geologiaa helposti - Käsikirja opettajille geologian perusteista ja maankuoren luonnonvarojen kestävästä käytöstä

Tekijäorganisaatio(t)
Itä-Suomen yliopisto
Tekijä / tekijät:
Juntunen Seija
Sijainti (URL-osoite)
http://www.uef.fi/fi/web/luonnontieteiden-opettaminen/geologiaa-helposti
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2012
Kuvaus
Geologiaa helposti -käsikirja pyrkii kertomaan geologian perusilmiöistä ja käsitteistä kansantajuisesti. Käsikirjassa on vahvasti mukana ympäristövastuun näkökulma eli maankuoren luonnonvarojen merkitys ja niiden kestävä hyödyntäminen.

Käsikirja sisältää erilaisia tehtäviä kouluun. Tavoitteena on, että tehtävien avulla oppilas oppii paitsi perustietoja geologiasta, myös ymmärtää maankuoren luonnonvarojen merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää myös oman toimintansa yhteyden luonnonvarojen käyttöön ja omaksuu ympäristövastuullisia toimintatapoja.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku