HSY:n sähköiset oppimateriaalit

Tekijäorganisaatio(t)
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY
HSY:n yhteistyökumppanit
Sijainti (URL-osoite)
https://www.hsy.fi/fi/opettajalle/sahkoisetoppimateriaalit/Sivut/default.aspx
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Sähköiset oppimateriaalit käsittelevät kestävää kehitystä ja ympäristöasioita etenkin jätteen synnyn ehkäisyn näkökulmasta eri oppiaineissa ja ammattialoilla. Oppimateriaalit sisältävät taustatietoja ja tehtäviä esiopetukseen, ala- ja yläkouluihin, lukioihin sekä ammatillisiin oppilaitoksiin. Aineistot ovat vapaasti käytettävissä opetuksen tukena.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta
Ympäristön tila
Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta
Tarkista seka- ja biojätteen lajitteluohjeiden soveltuvuus omalla alueella.
Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku