Liito-orava - Flygekorren

Tekijäorganisaatio(t)
Valmiixi
Benjam Pöntinen
Tekijä(t)
Pöntinen Benjam
Sijainti (URL-osoite)
http://pienkustantamo.blogspot.fi/2013/02/pontinen-liito-orava-flygekorren.html
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2001
Kuvaus
Miten liito-oravan voi löytää ja miten sen tunnistaa? Millaisessa ympäristössä se elää? Millaiset ovat liito-oravan elintavat ja mitä sen hyväksi voi tehdä? Luotokuvaaja Benjam Pöntisen kirja tutustuttaa lukijansa liito-oravaan (Pteromys volans), sen suojeluun ja asemaan Suomessa sekä liito-oravatutkijoiden ja metsänomistajan, metsäteollisuuden ja luonnonsuojeluyhdistysten edustajien näkemyksiin liito-oravista. / Hur kan man finna flygekorren och hur känner man igen den? Var lever flygekorren? Vilka är flygekorrens levnadsvanor och vad kan man göra för den? / 48 s. Norm. ovh -10 % alekoodi MAPPA.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta
Ympäristön tila
Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksullista
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku