MATERIAALIPANKKI

Merkityksellinen maisema

Tekijäorganisaatio(t)
Lasten ja nuorten puutarhayhdistys ry
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus
Tekijä / tekijät:
Humaloja Tiina
Sijainti (URL-osoite)
https://www.lastenpuutarha.fi/harrasta/
Siirry materiaaliin   1
Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus
Materiaalin tarkoituksena on avata taiteellista ajattelua osana ympäristökasvatusta sekä jakaa menetelmiä toteuttaa kestävää taidetoimintaa osana kokonaisvaltaista oppimista luonnonympäristössä. Samalla valotetaan lyhyesti ympäristötaiteen alan historiallisia ja
nykypäivän ilmiöitä.
Esiteltävät taideprojektit ovat toteutuneita esimerkkejä Kumpulan koulukasvitarhalla järjestetyiltä ympäristötaideleireiltä, yhteisöllisistä taideprojekteista sekä työpajoista. Materiaalista voi etsiä innoitusta kuka tahansa, joka on kiinnostunut aiheesta tai haluaa
hyödyntää taideperustaisen ympäristökasvatuksen toimintaideoita opetus- tai
ohjaustyössä.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku