MATERIAALIPANKKI

Kestävä kehitys kemian opetuksessa

Tekijäorganisaatio(t)
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Tekijä / tekijät:
Juntunen Marianne
Sijainti (URL-osoite)
https://www.sll.fi/app/uploads/2018/08/Kestava-kehitys-kemian-opetuksessa-opas-1.pdf
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2016
Kuvaus
Käytännönläheinen opas auttaa suunnittelemaan kestävän kehityksen aiheisiin liittyvää kemian opetusta oppilaiden omien tutkimusten kautta. Maailman tilan isoja haasteita lähestytään oppilaan arjen kautta. Argumentointia ja johtopäätösten tekoa harjoitellaan esimerkkitapauksien avulla pirullisten ongelmien ratkaisemikseksi.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku