MATERIAALIPANKKI

Kuvatuki materiaalin kehittäminen ympäristökasvatukseen

Tekijäorganisaatio(t)
Kiertävä luontokoulu Naakka
Tekijä / tekijät:
Milla Tuormaa; kuvittajat:Laila Nevakivi, Milja Laine, Johanna Ahtinen
Sijainti (URL-osoite)
http://www.kiertavaluontokoulu.fi/materiaalit
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

luontopolku lapsille (metsä)

Julkaisuvuosi
2015
Kuvaus
Materiaaliin kuuluu lajikuvia ja harjoituskuvia. Tekijä on pyrkinyt kehittämään ympäristökasvatuksen kuvatukea ja sulauttamaan tietoja ja taitoja komminikoida kuvilla. Kuvien lisäksi matereaalissa on paljon monenlaisia toimintavinkkejä eritasoisille ryhmille. Siinä on retkirunkoja ja harjoituksia vesi- ja metsäympäristöön ja paljon kuvia ´vaihtoehtoisia esitystapoja varten. Materiaali sopii erityisryhmille, joiden sanallinen kommunikaatio on hidasta. Kuvat auttavat myös keskittymään ja herättävät kiinnostavia keskusteluita. Materiaalia on testattu kehitysvammaisilla, autisminkirjon ryhmillä ja maahanmuuttajilla. Se hyvä myös perheryhmillä.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku