Iloa ja ihmettelyä – Ympäristökasvatus varhaislapsuudessa

Tekijäorganisaatio(t)
PS-kustannus
Tekijä(t)
Parikka-Nihti Mari Suomela Liisa
Sijainti (URL-osoite)
https://www.varhaiskasvatuksentietopalvelu.fi/667440728.html
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

Aluksi

Sisällysluettelo

Julkaisuvuosi
2014
Kuvaus
MAPPA-palvelun käyttäjälle –10 % kirjan normaalihinnasta!

Kirja antaa selkeän kuvan, miten voit toteuttaa varhaislapsuuden ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatusta. Teoksessa on konkreettisia esimerkkejä siitä, miten ympäristö- ja kestävän kehityksen kasvatusta on toteutettu ja millaisia vaikutuksia sillä on lasten ja aikuisten toimintaan.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta

Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksullista
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku