Lasten lintuviikko - lähde helpolle linturetkelle lasten kanssa!

Tekijäorganisaatio(t)
BirdLife Suomi
Luonto-Liitto ry
Sijainti (URL-osoite)
https://www.birdlife.fi/tapahtumat/lasten-lintuviikko/
Siirry materiaaliin   1
Julkaisuvuosi

Kuvaus
Lasten lintuviikko on vuosittainen tapahtumaviikko, jossa kannustetaan lapsiryhmiä lähtemään itsenäisesti linturetkelle toukokuun lopulla. Retkellä ei tunnisteta lintulajeja, vaan havainnoidaan yhdessä mitä linnut tekevät ja etsitään helppoja lintujen pesinnän merkkejä. Toukokuun lopulla monien lintujen pesimäaika on parhaimmillaan, ja lintuja on helppo nähdä ja kuulla kaikissa ympäristöissä. Tarjolla on runsaasti maksutonta materiaalia ryhmänvetäjän tueksi - sekä pesinnän merkkien havainnointiin että yleisesti linturetkeilyyn lasten kanssa. Verkkolomakkeella osallistuneiden kesken arvotaan palkintoja! (OBS: Webformulären är tvåspråkig.)
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä
elämäntapa ja
yhteiskunta

Käyttö
Kohderyhmä

Julkisuus
Materiaali on maksutonta
Käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku