MATERIAALIPANKKI

Arkkitehtuurikasvatuksen -opetusmateriaalipankki

Tekijäorganisaatio(t)
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus
Arkkitehtuurikasvatuksen muut toimijat
Sijainti (URL-osoite)
http://archinfo.fi/arkkitehtuuri-kasvatus/
Siirry materiaaliin  
Julkaisuvuosi
2012
Kuvaus
Rakennettu ympäristö on olennainen osa elinympäristöämme - ei ole ollenkaan sama, millaisia taloja ja yhdyskuntia rakennamme! Paikan lähtökohtien, materiaalivalintojen sekä rakenne- ja energiaratkaisujen ohella myös kauneudella on merkitystä kestävyyttä tavoiteltaessa.

Arkkitehtuurikasvatus.fi kokoaa kentällä tuotettua opetusmateriaalia kategorioihin: Arkkitehtuurin perusteita, Arkkitehtuuria kautta aikojen, Koulu rakennuksena ja oppisympäristönä, Rakennettu lähiympäristö tutkimuskohteena, Esineympäristö tutkimuskohteena, Suomalaisen arkkitehtuurin tunnettuja edustajia, Kestävät arvot arkkitehtuurissa sekä Osallistuminen ja vaikuttaminen.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus
Ympäristö ja luonto
Kestävä kehitys

Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali sisältää toiminnallisuutta esimerkiksi pelien, harjoitusten, leikkien tai askarteluohjeiden muodossa.
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille
Materiaali toimii oppimateriaalina oppilaille / opiskelijoille
Materiaalia voi käyttää ulkona oppimiseen
Vapaa-ajan toimintaan sopiva materiaali ja oppaat

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku