MATERIAALIPANKKI

KEKO-Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia

Tekijäorganisaatio(t)
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus / Ympäristökoulu Polku
Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry
Suomen luonto- ja ympäristökoulujen liitto ry
Sanastokeskus TSK
Sijainti (URL-osoite)
http://www.kierratyskeskus.fi/files/11354/KEKO-sanasto.pdf
Siirry materiaaliin  
Liitemateriaalit

KEKO-ontologia Finto-palvelussa

Julkaisuvuosi
2015
Kuvaus
Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia (KEKO) laadittiin ympäristöministeriön rahoittamassa Yhteinen käsitys 2 -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena oli tukea kestävän kehityksen kasvatuksen toimijoiden yhteisen kielen muodostumista. Tuloksena syntyi Kestävän kehityksen kasvatuksen ontologia, joka löytyy Finto-palvelusta (finto.fi). Tässä julkaisussa KEKO-ontologian käsitteet on esitetty sanastomuodossa.
Asiasanat
Julkaisumuoto

Kieli
Sisällöt / luokitus


Käyttö
Kohderyhmä

Materiaalin julkisuus
Materiaali on maksutonta
Materiaalin käyttötarkoitus
Materiaali toimii tausta-aineistona opettajille ja muille kasvattajille

Materiaalin soveltuvuusalue
Ei aluerajausta

Soveltuvuus
oppiaineisiin

Tervetuloa MAPPA-hakupalveluun!

Täältä löydät runsaasti eri tahojen tuottamia opetusmateriaaleja ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksen tueksi.

Voit etsiä lisää materiaaleja tämän sivun sinisten linkkien takaa (esim. asiasanat, sisällöt, kohderyhmä) tai kirjoittamalla hakusanan pikahakuun.

Pikahaku